• تماس : 22545406
  • ایمیل: info@iralfaco.com
  • ساعت کاری: 08:00-17:00

فیلتر هوا

فیلتر هوا یک وسیله ای است که در مسیر ورودی هوا به موتور قرار دارد و کار تصفیه هوا را دارد.تمام ناخالصی ها موجود در هوا را جذب می کند و هوای تمیز را وارد موتور می کند و همچنین میزان هوای ورودی به موتور را تنظیم می کند .بنابراین نقش بسیار مهمی در سلامت خودرو دارد.

فیلترهوا