فیلتر هوا

فیلتر هوا وسیله ای است که در مسیر ورودی هوا به موتور قرار میگیرد و کار تصفیه هوا را انجام میدهد. تمام ناخالصی ها موجود در هوا را جذب می کند و هوای تمیز را وارد موتور می کند و همچنین میزان هوای ورودی به موتور را تنظیم می کند .بنابراین نقش بسیار مهمی در سلامت خودرو دارد.