کاغذ فیلتر

برای به دست آوردن اثر فیلتراسیون ایده آل ، انتخاب کاغذ فیلتر با عملکرد بهتر قابل توجه است. از ویژگی های کاغذهای ما، می توان به تصفیه بهتر و استفاده طولانی تر از فیلتر و از مواد تشکیل دهنده آن می توان به سلولز و فیبر مصنوعی اشاره کرد.